Koronavírus COVID-19

Koronavírus COVID-19 - dôvod k obozretnosti

Náš svet i naše pracovné prostredie sú prepojené viac ako kedykoľvek predtým. To je ideálne pre efektivitu a rýchlosť globálneho podnikania, avšak zvýšená konektivita môže tiež znamenať zvýšené riziko, keď sa akákoľvek epidémia zmení na pandémiu.

S rastúcou frekvenciou výskytu vírusových aj iných ochorení by každá spoločnosť mala prijať opatrenia na ochranu zdravia a dobrých pracovných podmienok svojich zamestnancov a minimalizovať tak narušenie podnikania v prípade krízy.

Tím RENOMIA zložený z risk manažérov a špecialistov na jednotlivé druhy poistenia pripravil súhrnné informácie o koronavíruse, možných vplyvoch na podnikanie a preventívnych opatreniach.

Našim klientom pomáhame v nasledujúcich oblastiach:

  • Zmapujeme ošetrenie rizík v súčasnom poistnom programe.
  • Navrhneme riešenie s ohľadom na súčasnú situáciu na trhu.
  • Poskytneme odbornú pomoc pri plánovaní kontinuity prevádzky (BCP).
  • Aktívne pomáhame pri riešení škôd vrátane zmiernenia prípadných následkov.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete bližšie informácie, obráťte sa, prosím, na svoju kontaktnú osobu v RENOMIA, prípadne na Katarínu Matzenauer, riaditeľku oddelenia starostlivosti o klientov (katarina.matzenauer@renomia.sk). S otázkami, ktoré sa týkajú súkromného poistenia alebo zamestnaneckých benefitov sa môžete obracať na Tomáša Tarčáka, riaditeľa RENOMIA BENEFIT (tomas.tarcak@renomia.sk).