Vzdelávanie, trendy a poskytnutie know-how 

Klientom poskytujeme naše know-how a pomáhame im so špecializovanými vzdelávacími programami pre management aj pre zamestnancov. Organizujeme tak akcie v podobe odborných raňajok, ako aj on-line webináre.

RENOMIA pre klientov pripravuje vzdelávacie programy zamerané na problematiku poistenia, zaistenia a risk managementu. Súčasťou našich služieb je aj metodická podpora a tvorba manuálov, ktoré Vám a zodpovedným pracovníkom Vašej spoločnosti predstavia poistný program a vysvetlia všetky potrebné postupy pri vzniku poistných udalostí.

Kľúčové témy vzdelávacích programov RENOMIA:

  • risk management a havarijné plánovanie
  • základy poistenia a poistné riešenia
  • jednotlivé poistné produkty a súvisiace právne predpisy
  • špecializované produkty (napr. poistenie počasia, poistenie D&O, poistenie kontaminácie atď.)
  • zaistenie
  • bezpečnosť práce
  • postupy pri vzniku škody a likvidácia poistných udalostí
  • školenia pre vodičov a iné školenia zamerané na určité skupiny zamestnancov
  • trendy na domácom a zahraničnom poistnom trhu
  • oboznámenie sa s poisťovacím programom spoločnosti

Naše vzdelávacie programy našim klientom pomáhajú rozvíjať znalosti v oblasti poistenia a práce s rizikami. Výučbu zabezpečujú špecialisti RENOMIA, v prípade potreby v spolupráci s uznávanými špecialistami z odborov mimo poisťovníctva.

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.