Medical & Farmácia

Chránite svojich pacientov, chráňte aj seba.

Zdravotníctvo a farmácia sú v oblasti podnikateľských rizík veľmi exponované odbory, v ktorých často ide o zdravie aj o život. Preto sú riziká v týchto odboroch obzvlášť citlivé záležitosti. Odbornosť a skúsenosti našich expertov sú teda naozaj namieste.

Odborníci RENOMIA MEDICAL radi zostavia komplexný poistný program s najlepšími poistnými podmienkami na trhu pre špičkové zdravotnícke zariadenia, prevádzky so špecializovanou zdravotnou starostlivosťou, výrobcov zdravotníckych prostriedkov a zdravotníckej techniky, výrobcov farmaceutických prostriedkov, distribučné farmaceutické firmy, lekárne aj profesijné asociácie, spolky a komory. RENOMIA MEDICAL predstavuje komplexné služby v oblasti poistenia, likvidácie škôdrisk managementu.

RENOMIA ponúka detailnú znalosť odboru zdravotníctva a farmácie vrátane poistenia u zahraničných poistiteľov a zaisťovní. Špecialisti RENOMIA MEDICAL majú rozsiahle skúsenosti s konkrétnymi poistnými programami, takže sú schopní poskytnúť farmaceutickým firmám komplexné služby.

Špecifické riziká v oblasti farmácie:

  • poistenie skladovaných vzoriek a zásob
  • poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu poškodenia výskumných vzoriek
  • poistenie zodpovednosti za uskutočnenie klinických testov je špeciálny poistný produkt, ktorý sa vzťahuje na:
    - škody na zdraví alebo živote pacientov v dôsledku uskutočňovania klinických hodnotení, ak za ne podľa právnych predpisov zodpovedá zadávateľ testu, sponzor alebo skúšajúci
    - náklady spojené s právnym zastúpením

Nároky na zaistenie bezpečnosti liečiv sú veľmi vysoké. Najväčšie riziko pre firmy v oblasti výskumu, výroby a distribúcie liečiv predstavuje poškodenie zdravia ľudí alebo zvierat. 

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.