IT a telekomunikácie

Ak podnikáte v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, ste na správnej adrese. Špecialisti RENOMIA Vám pripravia optimálne poistné krytie, aby čo najlepšie vyhovelo Vašim potrebám a požiadavkám.

Hlavným rizikom pre spoločnosti pôsobiace v oblasti IT a telekomunikácií je riziko škody, ktorú môžu svojim klientom spôsobiť v dôsledku výpadku systému, straty dát alebo ich zneužitia.

Nároky na náhradu škody vznesené z hľadiska zodpovednosti za škody môžu dosiahnuť značnú výšku. Preto je pre IT spoločnosti kľúčovým poistením poistenie profesijnej zodpovednosti za škody. So správnym nastavením poistenia podľa Vašich individuálnych potrieb Vám pomôžu skúsení špecialisti RENOMIA.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody v oblasti IT a telekomunikácií sa vzťahuje na:

 • porušenie alebo zanedbanie povinnosti, omylu, zabudnutie v súvislosti s vývojom, výrobou, so správou a s implementáciou softvéru, hardvéru, telekomunikačnej techniky

 • neúmyselné porušenie duševných či majetkových práv
 • škody spôsobené vírusmi, hackermi 
 • porušenie dôvery či zneužitie informácií
 • výpadok vlastného systému
 • nečestné či podvodné konanie zamestnancov alebo nezávislých pracovníkov s priamym zmluvným vzťahom s poistenou spoločnosťou

 • úhradu nákladov spojených s právnym zastúpením poistenej spoločnosti v prípade sporov

Riziko v podobe komerčnej a počítačovej kriminality sa týka: 

 • počítačových podvodov
 • kybernetického vydierania
 • falšovania dokumentov a informácií
 • straty citlivých údajov o zákazníkoch
 • škôd, ktoré vznikli v dôsledku malware v podobe počítačového vírusu či ransomware (napr. WannaCry)

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.