Nehnuteľnosti a rezidenčné projekty

Služby RENOMIA v oblasti poistenia nehnuteľností a rezidenčných projektov sú určené pre developérov, spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek, bytové družstvá a majiteľov bytových domov.

Poistenie nehnuteľností a rezidenčných objektov je určené pre developérske spoločnosti, obce a majiteľov bytových domov, pre občanov, spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek a bytové družstvá.

Komplexné poistenie by sa malo skladať zo živelného poistenia majetku, ktorého účelom je krytie vecných škôd na poistených nehnuteľnostiach a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s držbou, prenájmom alebo prevádzkovaním nehnuteľnosti. Pri voľbe efektívneho poistného krytia je dôležité zvoliť optimálne nastavenie poistných produktov podľa individuálnych potrieb. S návrhom nastavenia Vám pomôžu skúsení špecialisti RENOMIA.

Kľúčové riziká:

• živelné riziká (napr. požiare, víchrice)
• ušlé nájomné
• poškodenie majetku
• poškodenie strojových zariadení (vzduchotechnika, výťahy)
• zodpovednostné škody orgánov SVJ a bytových družstiev

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

• poistenie ušlého nájomného (príp. zálohových platieb na správu) v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej nehnuteľnosti
poistenie strojov, ktoré okrem iného zaistí krytie škôd spôsobených chybou obsluhy alebo prepätím elektrického prúdu
D&O poistenie zodpovednosti za škody členov štatutárnych orgánov pre obchodné spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.