Chémia a spracovanie plastov

Chemický priemysel patrí v rámci štruktúry slovenských spracovateľských odvetví ku kľúčovým. Pred špecifickými rizikami tohto odvetvia Vás ochráni spolupráca s RENOMIA.

Výrobky chemického priemyslu nachádzajú uplatnenie vo všetkých sektoroch ekonomiky, v domácnostiach aj vo voľnom čase. Medzi riziká, ktorým musia spoločnosti v oblasti chémie a spracovania plastov čeliť, patrí predovšetkým vysoká investičná a energetická náročnosť výroby a vysoké riziko vzniku požiaru.

Skúsení špecialisti RENOMIA Vám pomôžu zorientovať sa v ponuke špecifických poistných produktov a efektívne ochrániť Vaše podnikanie.

Kľúčové riziká chemického priemyslu:

  • vysoká miera závislosti od dodávateľov surovín
  • cenový vývoj surovín na celosvetových trhoch
  • silná globálna konkurencia
  • meniace sa legislatívne podmienky na podnikanie

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.