Hutníctvo

Hutníctvo je sféra podnikania, s ktorou súvisí produkcia väčšiny priemyselných podnikov. RENOMIA chráni všetky Vaše riziká vrátane tých, ktoré sú pre hutnícku výrobu špecifické.

Na uhlí a oceli stojí ekonomická spolupráca európskych krajín. Hutníctvo ako strategické výrobné odvetvie ide, žiaľ, ruka v ruke s celým radom rizík, a to pre vysokú energetickú náročnosť, prácu so žeravým tekutým kovom a vysokú mieru závislosti od dodávateľov vstupných surovín. Kvalitný poistný program spoločností pôsobiacich v oblasti hutníctva by preto mal byť kombináciou štandardných a špecifických druhov poistenia.

Špecialisti RENOMIA majú dostatok skúseností, aby klientom pomohli zvoliť optimálnu kombináciu poisťovacích produktov podľa ich individuálnych potrieb.

Kľúčové riziká hutníctva:

  • dovoz lacnej ocele z krajín mimo Európskej únie
  • vysoké investičné nároky na ekologizáciu
  • surovinová závislosť od dodávateľov koksovateľného uhlia, železnej rudy a šrotu
  • strojové prerušenie prevádzky
  • vysoké nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.