Private Equity

Vaše kľúčové investície sú s nami v bezpečí. Riešenie rizík spojených s investíciami, akvizíciami a fúziami je dôležitá súčasť podnikania v týchto oblastiach. V partnerstve s odborníkmi RENOMIA môžete zostať pokojní a plne sa venovať rozvoju Vášho podnikania.

RENOMIA poskytuje služby v oblasti transakčných rizík (fúzie a akvizície) klientom v oblasti investičných fondov (Private Equity) aj súkromným, strategickým a inštitucionálnym investorom.

Predmetom tejto poistnej špecializácie je vypracovanie poistného due diligence a návrh podmienok poistenia W&I (Warranties&Indemnities) či Title Insurance.

Už samotná terminológia naznačuje, že tieto služby vyžadujú skúsených a vysoko špecializovaných profesionálov, akými špecialisti z RENOMIA nepochybne sú. Naši špecialisti majú za sebou skúsenosti tak v oblasti predaja najväčších slovenských firiem, ako aj menších rodinných spoločností.

Kľúčové riziká v oblasti fúzií a akvizícií:

  • Nepravdivé skutočnosti uvedené predávajúcim pri predaji firmy
  • Nejasný titul vlastníctva nehnuteľnosti
  • Vyplatenie celej čiastky predávajúcemu až podľa výkonnosti firmy

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

  • Title Insurance (poistenie titulov vlastníctva nehnuteľnosti)
  • Warranties&Indemnities  (poistenie vyhlásenia a záruk predávajúceho)
  • Portfóliové poistné programy pre spoločnosti vo vlastníctve PE fondov

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.