Lesníctvo a spracovanie dreva

Lesnícke a drevospracujúce firmy sa môžu spoľahnúť na spoločnosť RENOMIA pri výbere a nastavení poistných produktov určených na krytie všetkých rizík súvisiacich s touto oblasťou podnikania.

Spoločnosti pôsobiace v odbore lesníctva a spracovania dreva sú vystavené najmä riziku poškodenia svojho majetku v dôsledku nepredvídateľných živelných škôd, predovšetkým v dôsledku požiaru či víchrice. Vo veľmi krátkom čase totiž môže dôjsť k poškodeniu a strate hodnoty, ktorá vznikala v priebehu mnohých desiatok rokov. Takisto aj jej obnova je záležitosť niekoľkých desaťročí.

Preto je pre tieto spoločnosti kľúčové poistenie lesov a lesných škôlok, ktoré je dohadované ako živelné poistenie lesných porastov predovšetkým proti nebezpečenstvu požiaru a víchrice. Poistenie spravidla kryje vecnú škodu na lesnom poraste, môže však kryť aj náklady na vyťaženie poškodeného porastu a opätovné zalesnenie. S optimálnym nastavením poistenia podľa Vašich potrieb Vám pomôžu špecialisti RENOMIA.

Kľúčové riziká: 

  • živelné škody – víchrice, požiare
  • odcudzenie majetku
  • chyby na technike spracovávajúcej drevo
  • zodpovednostné škody

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.