Koronavírus COVID-19

Všeobecné zdravotné informácie a odporúčania

Koronavírus COVID-19 - dôvod k obozretnosti

Ako Váš partner v oblasti poistenia a riadenia rizík by sme Vám radi pomohli pripraviť sa na potenciálne dopady, ktoré môžu Vašu firmu stretnúť, rovnako ako naplánovať kroky, ktoré môžu pomôcť ochrániť ako jej prevádzku, tak aj Vašich kolegov.

Čo sa týka informácií, ktoré Vám môžu pomôcť preventívne ochrániť zdravie Vašich zamestnancov, odporúčame sledovať pravidelne aktualizované stránky:
Ministerstva zdravotníctva, Svetovej zdravotníckej organizácie a tiež Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Zhrnutie odporúčaní Ministerstva zdravotníctva k ochrane pracovníkov pred nákazou:

 • Uistite sa, že je pracovisko hygienické a čisté.
 • Podporte pravidelné umývanie rúk všetkých osôb na pracovisku.
 • Podporte správnu respiračné hygienu na pracovisku.
 • Zaveďte proces kontroly cestovania.
 • Informujte zamestnancov, dodávateľov i zákazníkov, že každý, kto má čo i mierne príznaky choroby ako teplota 37,3 a viac, kašeľ alebo sa necíti dobre (chrípkový stav) by mal zostať doma (alebo pracovať z domu).
 • Fakty na zváženie pred cestovaním: 
       - Vyhodnoťte prínosy a riziká takejto cesty.
       - Vyhnite sa vysielaniu pracovníkov, ktorí patria do rizikových skupín (starší zamestnanci, diabetici, ľudia s ochorením pľúc a srdca).
       - Vybavte zamestnanca prostriedkom na umývanie rúk obsahujúcich alkohol (pod 100 ml vďaka bezpečnostnému obmedzeniu na letiskách).
 • Keď už cestujete:
       - Odporučte zamestnancom dodržiavanie pravidiel hygieny ako umývanie rúk a udržiavanie vzdialenosti minimálne 1 m od kašľajúcich a             smrkajúcích osôb.
       - Zaistite, aby zamestnanci vedeli, ako sa správať a koho kontaktovať, ak sa cítia byť chorí počas cesty a po nej.
       - Uistite sa, že zamestnanci vedia a dodržiavajú možné lokálne obmedzenia a reštrikcie v destináciách, v ktorých cestujú.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR