Stavebníctvo

Stavať môžete aj bez rizika. RENOMIA je užitočný partner pre každého staviteľa. Všetky riziká spojené s výstavbou budete mať s poistnými programami RENOMIA pod kontrolou.

RENOMIA CONSTRUCTION sa sústreďuje na poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti riadenia rizík a poistenia v stavebníctve. Tím skúsených profesionálov Vám pripraví konkrétnu cenovú ponuku poistenia podľa Vašich individuálnych potrieb a požiadaviek. Pridanou hodnotou sú skúsenosti našich špecialistov, ktorí majú dokonalý prehľad o špecializovaných poistných produktoch pre stavebníctvo, preto klientom vždy navrhnú najvhodnejší a najvýhodnejší poistný produkt.

Kľúčové riziká: 

 • Stavebné/​montážne riziká (CAR/​EAR) v priebehu stavby alebo montáže budovaného diela, prípadne aj po jeho dokončení
 • Riziko vzniku akejkoľvek majetkovej škody na budovanom diele, okolitom majetku a vybavení stavby (napríklad v prípade poškodenia živlami)
 • Zodpovednosť za škodu všetkých participujúcich subjektov voči tretím stranám aj prípadný ušlý zisk investora
 • Riziká z omeškania začatia alebo dokončenia realizácie
 • Profesijná zodpovednosť
 • Ekologická ujma
 • Politické riziká a riziká terorizmu
 • Preprava
 • PPP projekty
 • Desaťročná záruka (Latent/​Inherent defects)
 • Civil Engineering Completed Risks (CECR)
 • Construction bonds

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

 • Poistenie ušlého hrubého zisku investora

 • Poistenie zodpovednosti a chyba výrobku
 • Poistenie ušlého hrubého zisku investora
 • Poistenie politických rizík

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.