Cyber - poistenie kybernetických rizík 

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) od 25. mája 2018 prináša sprísnenie zodpovednosti správcu dát a výrazný nárast možných pokút. Ponúkame Vám zníženie rizika poistením proti strate citlivých klientskych dát. Poistenie kryje škody tretích strán, náklady spojené so stratou dát či s hackerskými útokmi a zvyčajne aj pokuty udelené dozornými orgánmi.

Radi Vám pripravíme konkrétnu ponuku možnosti riešenia pre Vašu spoločnosť a detailnejšie vysvetlíme výhody a prínosy ochrany proti kybernetickým rizikám.

Prečo využiť RENOMIA na poistenie kybernetických rizík:

 • poznáme a aktívne vyhodnocujeme špecifické riziká, ktoré môžu ovplyvniť Vaše podnikanie
 • zaistíme Vám efektívne riešenie poistenia na lokálnom či medzinárodnom trhu
 • bude sa o Vás starať tím skúsených špecialistov
 • máme medzinárodné know-how aj skúsenosti

Poistenie v oblasti GDPR poskytuje poistnú ochranu pre prípad:

 • úniku (strata, odcudzenie) osobných citlivých údajov alebo firemných dát a informácií z informačného systému alebo z počítača poisteného subjektu, či už náhodného, alebo z nedbalosti
 • cieleného napadnutia informačného systému tretími osobami (hackerské útoky) alebo zamestnancami za účelom získania prístupu k dátam tretích strán, ich zneužitia a spôsobenia škody

Z poistenia sú zvyčajne hradené:

 • škody tretích strán v súvislosti s únikom ich osobných údajov a s tým spojenou zodpovednosťou poisteného
 • náklady na IT expertov (forenzný audit)
 • náklady na oznámenie a PR
 • náklady na právne zastúpenie poisteného
 • náklady spojené s rokovaním s dozornými orgánmi
 • (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a ním udelené pokuty
 • výpadok siete/prerušenie prevádzky alebo vydieranie poisteného (ransomware)

Príklady konkrétnych škôd z praxe:

Únik osobných údajov pacienta – nemocnica

 • osobná ujma pacienta, znemožnenie výkonu povolania z dôvodu zverejnenia zdravotného stavu
 • žaloba o finančnú kompenzáciu zo strany pacienta
 • pokuta udelená dozorným orgánom za zverejnenie citlivých informácií

Hackerský útok a nasledujúce zverejnenie 117 000 osobných údajov študentov – univerzita

 • náklady na IT expertov za účelom zistenia príčiny útoku a presného počtu zverejnených údajov
 • náklady na oznámenie (informačný list všetkým študentom a zriadenie call centra)
 • náklady na PR (zlepšenie reputácie a dobrej povesti)
 • pokuta udelená dozorným orgánom za zverejnenie citlivých informácií

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Ing. Igor Horvát
riaditeľ oddelenia špeciálnych
projektov a medzinárodného oddelenia
igor.horvat@renomia.sk
+421 903 639 990