Najlepšie poistné riešenia na trhu

Náš záujem o klienta sa nekončí uzatvorením poistnej zmluvy o poistení. Priebežne sledujeme Vaše podnikanie a navrhujeme aktualizácie poistných produktov podľa možností meniaceho sa trhu.

Špecialisti RENOMIA pripravujú každý klientsky poistný program na mieru – na základe analýzy Vašich rizík, potrieb a požiadaviek. Výsledkom je vždy optimálne riešenie, ktoré je najvýhodnejším poistným riešením na danom trhu a klientovi prinesie minimalizáciu rizík za prijateľné náklady.

Nepretržitá komplexná správa poistného programu zahŕňa:

 • poistný program na mieru v poisťovni, ktorú si zvolíte
 • likvidáciu škôd
 • pravidelnú aktualizáciu poistných zmlúv
 • analýzu podmienok poistenia, realizáciu výberového konania pri voľbe poisťovne
 • školenie a semináre
 • spracovanie metodických postupov na efektívnu správu poistenia a likvidáciu škôd
 • posúdenie kvality a rozsahu poistných zmlúv dodávateľov a odberateľov
 • informovanie o novinkách na poisťovacom trhu a o zmenách legislatívy
 • riešenie každodenných potrieb a aktuálnych problémov klienta

Pri zostavovaní poistného programu máme tieto priority:

 • individuálne potreby, požiadavky a možnosti klientov
 • správna analýza a prezentácia rizík s cieľom získať najvýhodnejšiu cenovú ponuku
 • kvalitný rozsah poistného krytia vrátane stanovenia zodpovedajúcich poistných čiastok a primeraných spoluúčastí
 • presadenie nadštandardných zmluvných dohôd v prospech klienta
 • predloženie variantných ponúk poistenia

Komplexný servis pre klientov

Analýza rizík & risk management spracovanie rizikovej správy pre účely poisteniadlhodobá spolupráca s cieľom analyzovať a účelne eliminovať rizikáspolupráca s externými špacialistami a zahraničnými rizikovými inžiniermi prispôsobenie poistnej ochrany podľa vývoja spoločnostizabezpečenie nadväznosti jednotlivých poistenívýberové konanie na poisťovateľavyhodnotenie variantných ponúk a odporučenie optimálneho riešenia 24/7 servisúplne zastúpenie klienta v rokovaniach s poisťovńouzabezpečenie zálohy v prípade komplikovaných škôdpríprava pravidelných reportov a analýz kompletná administratíva všetkých poistných zmlúvaktualizácia poisteniaspracovanie ponúk a cenových prehľadov v priebehu poistného obdobia Návrh a realizáciaprogramu Riešenieškôd Správa poistenia

Chcete viacej informácií?

Miroslav Holub, obchodní ředitel RENOMIA

Ing. Mgr. Renata Hofferová
Business Development Leader
renata.hofferova@renomia.sk
+421 918 999 266

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.