Audítorské služby

Zaistíme optimálne krytie všetkých rizík, ktoré sa týkajú Vášho povolania, aby ste sa pokojne mohli venovať práci pre Vašich klientov.

Na audítorov a audítorské spoločnosti sa kladú špeciálne nároky najmä v oblasti zodpovednosti za škodu, ktorú môžu spôsobiť v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti. Aby sa zaistila ochrana klientov, zákon všetkým audítorom a audítorským spoločnostiam ukladá povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti za škody. Špecialisti RENOMIA Vám pomôžu nastaviť toto poistenie tak, aby krylo všetky riziká podľa Vašich individuálnych potrieb i nad rámec základného zákonného poistenia.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa vzťahuje na:

  • finančné škody, ktoré boli spôsobené klientom v dôsledku porušenia právnych povinností plynúcich z profesijných predpisov a zo všeobecných právnych noriem

  • náklady spojené s právnym zastúpením

Kľúčové riziká audítorských služieb: 

  • škody na dokladoch prevzatých v súvislosti s výkonom audítora (napr. na účtovných knihách)
  • škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb z hľadiska všeobecnej zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzkovaní kancelárie audítora
  • škody spôsobené audítorskou činnosťou vykonávanou pre materské, dcérske spoločnosti alebo iné blízke subjekty

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.