RENOMIA AGRO: 
Poľnohospodárstvo

Chránime Vás a chránime aj prírodu. Poľnohospodárska výroba je vysoko rizikové odvetvie podnikania. Významnou hrozbou sú najmä meteorologické výkyvy. Aj tieto riziká je výhodnejšie riadiť v spolupráci so skúsenými odborníkmi.

RENOMIA AGRO sa sústreďuje na sektor poľnohospodárskych rizík. Rieši poistenie klientov v oblasti pestovania plodín a lesov, ovocinárstva, chovu zvierat a rýb. Poisťuje všetky riziká nielen pri plodinách, zvieratách, lesoch, majetku, vozidlách, strojoch, ale zaoberá sa aj individuálnym poistením osôb. RENOMIA AGRO je najväčší poisťovací maklér v oblasti poľnohospodárskych rizík – poisťuje približne tretinu slovenských poľnohospodárov.

Kľúčové poľnohospodárske riziká:

 • Živelné škody – krupobitie, požiar, povodne, záplavy, víchrice, vyzimovanie, mráz
 • Zosuvy pôdy
 • Nákazy a hromadné infekčné ochorenia
 • Akútne otravy alebo prehriatie hydiny
 • Prerušenie dodávky elektrického prúdu
 •  Pohromy?

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
M: 0908 721 791
E: viera.tothova@renomiaagro.sk

Súvisiace produkty

 • Poistenie pastierskych psov pri práci
 • Poistenie majetku
 • Poistenie technických rizík (t. j. strojových škôd)
 • Poistenie živelného či strojového prerušenia prevádzky
 • Poistenie vozidiel
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody z prevádzkovanej činnosti vrátane zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom
 • Poistenie ekologickej ujmy
 • Poistenie na prípad nesplatenia pohľadávok odberateľovi
 • Poistenie zodpovednosti za škody členov štatutárnych orgánov

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.