Obnoviteľné zdroje energie

Aby investície do podnikania v energetike priniesli maximálnu efektivitu bez zbytočných strát.

Komplexné poistenie fotovoltických, veterných a vodných elektrární či elektrární, ktoré ako zdroj energie používajú biomasu či tepelný zdroj zemského jadra, môže pokryť riziká, ktoré vznikajú pri výstavbe elektrárne, ako aj riziká spojené s ich prevádzkou. Dlhoročné skúsenosti energetických špecialistov RENOMIA s elektrárňami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie sú pre klientov zárukou získania najvýhodnejších špecializovaných poistných produktov a kvalitného servisu.

Pistenie elektrární vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov zvyčajne zahŕňa:

 • stavebnomontážne poistenie výstavby elektrárne
 • majetkové živelné poistenie elektrárne so zahrnutím technických rizík (t. j. strojových škôd)
 • poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkovaním elektrárne
 • poistenie živelného a strojového prerušenia prevádzky elektrárne

Kľúčové riziká obnoviteľnej energie:

 • živelné riziká
 • odcudzenie fotovoltických panelov
 • poškodenie lopatiek veterných mlynov vplyvom silného vetra
 • strojové poškodenie turbíny vodnej elektrárne
 • vandalizmus
 • škody na majetku a zdraví spôsobené montážou
 • ušlý zisk investora v prípade oneskoreného spustenia diela do prevádzky v dôsledku škody na diele

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

 • Stavebnomontážne poistenie výstavby elektrárne
 • Poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkovaním elektrárne
 • ďalšie

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.