Obnoviteľné zdroje energie

Aby investície do podnikania v energetike priniesli maximálnu efektivitu bez zbytočných strát.

Komplexné poistenie fotovoltických, veterných a vodných elektrární či elektrární, ktoré ako zdroj energie používajú biomasu či tepelný zdroj zemského jadra, môže pokryť riziká, ktoré vznikajú pri výstavbe elektrárne, ako aj riziká spojené s ich prevádzkou. Dlhoročné skúsenosti energetických špecialistov RENOMIA s elektrárňami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie sú pre klientov zárukou získania najvýhodnejších špecializovaných poistných produktov a kvalitného servisu.

Pistenie elektrární vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov zvyčajne zahŕňa:

Kľúčové riziká obnoviteľnej energie:

  • živelné riziká
  • odcudzenie fotovoltických panelov
  • poškodenie lopatiek veterných mlynov vplyvom silného vetra
  • strojové poškodenie turbíny vodnej elektrárne
  • vandalizmus
  • škody na majetku a zdraví spôsobené montážou
  • ušlý zisk investora v prípade oneskoreného spustenia diela do prevádzky v dôsledku škody na diele

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

  • Stavebnomontážne poistenie výstavby elektrárne
  • Poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkovaním elektrárne
  • ďalšie

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.