Obchodné a administratívne centrá

Podnikanie v oblasti prevádzkovania obchodných a administratívnych centier prináša veľa rizík, ktoré sú špecifické pre toto podnikateľské odvetvie.

Prevádzkovatelia obchodných a administratívnych centier musia pri svojej činnosti čeliť nielen rizikám vyplývajúcim z možných živelných škôd na nimi vlastnených (prevádzkovaných) nehnuteľnostiach, ale najmä možnému prerušenie prevádzkovania centra. Rovnako musia čeliť rizikám vyplývajúcim z dôvodu zodpovednosti za škody, či už voči nájomcom centier, alebo aj voči ich návštevníkom a ďalším osobám.

Na efektívne poistenie je dôležité analyzovať individuálne potreby krytia rizík pre konkrétne centrum. Optimálne poistné riešenie vyhovujúce vašim potrebám a požiadavkám vám na mieru pripravia špecialisti z RENOMIA.

Kľúčové riziká obchodných a administratívnych centier:

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

  • poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s držbou, prenájmom alebo prevádzkovaním nehnuteľnosti
  • živelné poistenie majetku, ktorého účelom je krytie vecných škôd na poistených nehnuteľnostiach
  • poistenie ušlého nájomného (príp. zálohových platieb na správu) v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej nehnuteľnosti
  • poistenie strojov, ktoré okrem iného zaistí krytie škôd spôsobených chybou obsluhy alebo prepätím elektrického prúdu
  • D&O poistenie zodpovednosti za škody členov štatutárnych orgánov pre obchodné spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.