Právne položky

Autorské práva

Autorské práva k materiálom obsiahnutým v tomto internetovom systéme sú vo vlastníctve RENOMIA, s.r.o., alebo využívané v licencii. Kopírovanie a využívanie materiálov obsiahnutých v tomto systéme je možné iba za týchto podmienok:

  • materiály nesmú byť použité na komerčné účely
  • kópie musia obsahovať vzťah k autorským právam a k originálnemu materiálu
  • grafické prvky sú chránené autorským právom a nemôžu byť reprodukované alebo privlastnené bez písomného súhlasu vlastníka práv

Obchodná značka

Obchodné značky a identifikačné grafické prvky v tomto internetovom systéme, ktoré identifikujú RENOMIA, s.r.o., či sú s RENOMIA, s.r.o., spojené, ako aj jej internetové diela nesmú byť použité bez písomného súhlasu ich vlastníkov.

Prevádzka

RENOMIA, s.r.o. nezaručuje, že informácie a použité materiály sú kompletné a ich obsah dodaný treťou stranou je presný a úplný. RENOMIA, s.r.o. nepríjmá žiadnu zodpovednosť za funkcie alebo materiály dostupné v tomto systéme, ani za ich nepretržitú dostupnosť a bezchybovosť.

Produkty a služby

Ceny a informácie o produktoch a službách si prevádzkovateľ vyhradzuje meniť bez skoršieho upozornenia. Prevádzkovateľ servera si vo výnimočných situáciách vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu vašej požiadavky bez udania dôvodu.

Na všetky ponúkané produkty alebo služby sa vzťahujú tu uvedené podmienky a dohody, ktoré môžu byť rozšírené alebo obmedzené zverejnenými podmienkami priamo pri ponuke.

Vlastníctvo internetového systému

Tento internetový systém je vo vlastníctve spoločnosti Breezy s.r.o., ktorá ho licencuje materskej spoločnosti RENOMIA, a. s. Spoločnosť Breezy si vyhradzuje plné právo pri nakladaní s týmto systémom.

Konflikt záujmov

Informácie o samostatnom finančnom agentovi RENOMIA, s.r.o.

Informácie o prístupe k udržateľnosti v oblasti finančných služieb (ESG investovanie)

Zoznam finančných inštitúcií

Whistleblowing - Systém oznamovania