Automobilový priemysel

Na spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle sa kladú mimoriadne vysoké nároky a týmto nárokom zodpovedá aj náročnosť poistenia.

Kvalitný poistný program spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle by mal byť kombináciou štandardných a špecifických druhov poistenia. Medzi štandardné druhy poistenia možno zaradiť živelné poistenie majetku, poistenie technických rizík (t. j. strojových škôd), poistenie živelného a strojového prerušenia prevádzky vrátane prerušenia prevádzky u vybraných obchodných partnerov, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom či poistenie nákladov na stiahnutie výrobku z trhu. Špecialisti RENOMIA Vám pomôžu nastaviť optimálny mix poistných produktov, aby kryli všetky riziká podľa Vašich potrieb.

Poistenie nákladov na stiahnutie výrobku z trhu:

 • náklady na informovanie distribučnej siete a verejnosti

 • náklady na vrátenie, triedenie a likvidáciu výrobku

 • náklady na opravu alebo výmenu chybného výrobku
 • dodatočné náklady na zamestnancov a ich prácu nadčas

Kľúčové riziká

 • nutnosť zaistenia absolútnej bezpečnosti a spoľahlivosti výrobkov
 • neprestajný tlak na znižovanie cien výrobkov
 • celosvetovo silná konkurencia
 • silná závislosť od dodávateľov či odberateľov
 • nutnosť čoraz rozsiahlejších investícií do moderných výrobných technológií
 • rastúce požiadavky na ekologickosť výrobkov
 • meniace sa právne prostredie a legislatívne nároky

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.