Doprava a preprava

Podnikáte v oblasti dopravy a prepravy tovarov? Minimalizujte prepravné riziká!

Pomôžeme Vám eliminovať riziká spojené so zodpovednosťou za škody zpôsobené na prepravovanom tovare a minimalizovať postihy pri nedodaní tovarov včas.

Navrhneme efektívne riešenia poistných prepravných rizík podľa Vašich aktuálnych potrieb. Vhodne zvolené poistenie prepravy na základe analýzy aktuálnych potrieb, zaistilo množstvu našich klientov úsporu finančných prostriedkov vďaka minimalizácii rizík pri preprave tovarov.

Odborné znalosti a skúsenosti našich špecialistov v oblasti poistenia prepravných a dopravných spoločností sú zárukou bezpečného podnikania pre dopravcov, vývozcov, dovozcov a všetky spoločnosti, pre ktoré je dôležité mať zaistené spoľahlivé poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie prepravy tovarov, poistenie vozidiel a majetku.

Kľúčové riziká: 

  • Poškodenie tovaru počas prepravy
  • Krádež tovaru
  • Profesijná zodpovednosť
  • Nesplatené pohľadávky
  • Fantomoví prepravci

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.