RENOMIA BENEFIT – Program zamestnaneckých benefitov

Našim klientom a ich zamestnancom poskytujeme benefity v podobe zvýhodnených programov poistenia a finančných produktov.

RENOMIA BENEFIT

Vedeli ste, že spokojní zamestnanci s kvalitnými benefitmi sú voči firme, v ktorej pracujú, lojálnejší?

Skúsení odborníci spoločnosti RENOMIA BENEFIT poskytujú firmám aj jednotlivcom profesionálny servis a predkladajú im najvýhodnejšie poistné riešenia na mieru. Prioritou je šetriť náklady a čas klientov a ponúkať také poistné a finančné produkty, ku ktorým bežný užívateľ nemá prístup, takže možnosť ich využitia prostredníctvom zamestnávateľa pôsobí maximálne motivačne.

Služby RENOMIA BENEFIT využíva množstvo významných zamestnávateľov, ich manažérov a zamestnancov, profesijné komory a asociácie.

Pracovníci pobočky RENOMIA v Brně v kavárně kancelářské budovy

Zamestnanecké programy RENOMIA BENEFIT môžete využiť v týchto oblastiach:

TOP Management 

  • individualizované služby a riešenia pre top management a členov štatutárnych orgánov spoločností
  • špecializované produkty a nadštandardná starostlivosť

Skupinové poistenie

  • program poistenia ako riešenie pre skupinu zamestnancov
  • odchylné dohody, cenové zvýhodnenie

Individuálne služby pre zamestnancov

  • ponuka individuálnych produktov a služieb pre zamestnancov spoločností, finančné vzdelávanie
  • poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie

Aké výhody získate spoluprácou s expertmi z RENOMIA BENEFIT?

Ušetríme Vaše náklady na poistnom

Zrevidujeme Vaše zmluvy. Ponúkneme Vám špeciálne produkty za firemné ceny. Stačí odfotiť zmluvu a poslať ju na adresu benefity@renomiabenefit.sk.

Strážime zmluvy za Vás

Vedeli ste, že každá zmluva má výročie? Ak ho nepremeškáte, môžete si vyjednať lepšie podmienky. A práve to robíme za Vás. Strážime a hľadáme to najlepšie.

Pomôžeme s vybavením škody

Ak ako náš klient riešite s poisťovňou výplatu za škodu a nie ste spokojný, nechajte všetko na našich likvidátorov. Vždy sú na Vašej strane.

Ako prebieha spolupráca s RENOMIA BENEFIT?

Právnická osoba

Analýza existujúceho zamestnaneckého programu a rizík Návrh stratégieodorúčanie zodpovedajúceVašej spoločnosti Riadenie implementácie programu a komunikácie voči zamestnancom Pravidelná aktualizácia programu Konzultácia pre HR a zamestnancov, podpora pri riešení poistných udalostí Komplexná administrácia vrátane reportingu 01 02 03 06 05 04

Fyzická osoba

Pozrieme sa v akej životnej situácii sa nachádzatea aké sú Vaše potreby Navrhneme vhodné riešeniena mieru Zaisteníme najlepšie riešenia na trhu Sledujeme výročie zmlúv za Vás, aby ste mali vždy najlepšie podmienky Podporíme Vás v priebehu riešenia nadštandardných škôd 01 02 03 05 04
Martin Loubr, ředitel RENOMIA BENEFIT

Ak máte záujem o služby v oblasti zamestnaneckých benefitov alebo máte k tejto téme akúkoľvek otázku, kontaktujte RENOMIA BENEFIT.

Ing. Tomáš Tarčák
riaditeľ RENOMIA BENEFIT
tomas.tarcak@renomiabenefit.sk
+421 911 440 635