Program zamestnaneckých benefitov

Našim klientom a ich zamestnancom poskytujeme benefity v podobe zvýhodnených programov poistenia a finančných produktov.

Benefity pre Vašich zamestnancov

Majitelia firiem a personalisti vynakladajú často nemalé úsilie i finančné prostriedky na to, aby zabránili fluktuácii zamestnancov. Systém kvalitných a zaujímavých benefitov môže byť pre zamestnancov veľmi motivujúci a posilňuje ich lojalitu voči zamestnávateľovi.

Benefity, ktoré tieto kritériá spĺňajú, poznajú naši špecialisti z RENOMIA BENEFIT a radi sa s Vami o svoje poznatky podelia. Vašim zamestnancom dokážu ponúknuť také produkty, ktoré na bežnom trhu nie sú dostupné.

Naše služby doteraz využilo mnoho zamestnávateľov, ale aj rôzne komory a asociácie. Môžete patriť medzi nich.

Pracovníci pobočky RENOMIA v Brně v kavárně kancelářské budovy

Zamestnanecké programy môžete využiť v týchto oblastiach:

TOP management 

  • individualizované služby a riešenia pre top management a členov štatutárnych orgánov spoločností
  • špecializované produkty a nadštandardná starostlivosť

Skupinové poistenie

  • program poistenia ako riešenie pre skupinu zamestnancov
  • odchylné dohody, cenové zvýhodnenie

Individuálne služby pre zamestnancov

  • ponuka individuálnych produktov a služieb pre zamestnancov spoločností, finančné vzdelávanie
  • úverové produkty, stavebné sporenie 
  • poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie

Ako prebieha spolupráca s RENOMIA BENEFIT?

Právnická osoba

Analýza existujúceho zamestnaneckého programu a rizík Návrh stratégieodorúčanie zodpovedajúceVašej spoločnosti Riadenie implementácie programu a komunikácie voči zamestnancom Pravidelná aktualizácia programu Konzultácia pre HR a zamestnancov, podpora pri riešení poistných udalostí Komplexná administrácia vrátane reportingu 01 02 03 06 05 04

Fyzická osoba

Pozrieme sa v akej životnej situácii sa nachádzatea aké sú Vaše potreby Navrhneme vhodné riešeniena mieru Zaisteníme najlepšie riešenia na trhu Sledujeme výročie zmlúv za Vás, aby ste mali vždy najlepšie podmienky Podporíme Vás v priebehu riešenia nadštandardných škôd 01 02 03 05 04
Martin Loubr, ředitel RENOMIA BENEFIT

Ak máte záujem o služby v oblasti zamestnaneckých benefitov alebo máte k tejto téme akúkoľvek otázku, kontaktujte RENOMIA BENEFIT.

Ing. Tomáš Tarčák
riaditeľ RENOMIA BENEFIT
tomas.tarcak@renomiabenefit.sk
+421 911 440 635