Odpady

Poistíme riziká vyplývajúce zo spracovania odpadov a z cirkulárnej ekonomiky.

Oblasť spracovania odpadov celosvetovo získava na význame. Spoločnosti, ktoré spracúvajú odpad, stále hľadajú nové riešenia v rámci cirkulárnej ekonomiky. Cieľom je tak znova využiť odpadové suroviny na výrobu produktov, ktorú sú neprestajne recyklované a až po skončení ich životnosti spálené alebo skládkované.

Kľúčové riziká: 

  • Zvýšené požiadavky na ekologizáciu a recykláciu
  • Kontaminácia pôdy a spodných vôd
  • Znižovanie podielu odpadu, ktorý je skládkovaný
  • Rastúce využitie odpadov v kogeneračných jednotkách

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.