Doplnkové dôchodkové sporenie 

Pomôžeme Vám k lepšiemu dôchodku

Aby ste si mohli užívať aj obdobie po ukončení aktívneho pracovného života, treba na to myslieť vopred. Ak sa v dostatočnom predstihu rozhodnete vstúpiť do systému doplnkového dôchodkového sporenia, svoj životný štandard nestratíte ani v starobe. S výberom správneho sporenia Vám pomôžu experti z RENOMIA BENEFIT.


Doplnkové dôchodkové sporenie

Systém sociálneho zabezpečenia v dôchodku sa skladá z troch pilierov. Tretí pilier je dobrovoľný a pozostáva z doplnkového dôchodkového sporenia. Tým, ktorí sa na ňom zúčastnia, umožňuje získať zvýšený dôchodok, a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa. Toto sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z. 

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je založené na princípe pravidelného šetrenia. Stanovené finančné čiastky sa ukladajú a zhodnocujú na dôchodkovom účte klienta vo vybraných doplnkových dôchodkových spoločnostiach.

Individuálne sporenie môže byť doplnené o príspevok zamestnávateľa. Úspory sa klientovi vyplácajú formou doplnkového dôchodku – jednorazovo alebo počas určitého obdobia. Tento systém šetrenia na dôchodok podporuje aj štát prostredníctvom daňových výhod.

Systém našej práce

  1. Máme prehľad o ponuke všetkých doplnkových dôchodkových spoločností na trhu.
  2. Pravidelne sledujeme výkonnosť jednotlivých fondov.
  3. Vieme pomôcť s administráciou dokladov každej spoločnosti.
  4. Na požiadanie klienta zapracujeme všetky požadované zmeny.
Martin Loubr, ředitel RENOMIA BENEFIT

Sme pripravení Vám pomôcť. Kontaktujte nás.

Ing. Tomáš Tarčák
riaditeľ RENOMIA BENEFIT
tomas.tarcak@renomiabenefit.sk
+421 911 440 635

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.

Súvisiace produkty:

Automobily v továrni na výrobnej linke
Energetickí pracovníci pod drôtmi vysokého napätia
Hutník pri vysokej peci