Výroba skla

Špeciálne poistné programy pre sklárske firmy sú zárukou vytvorenia podmienok na produkciu kvalitných sklárskych produktov.

Pre odvetvie výroby skla je charakteristická vysoká investičná náročnosť, energetická náročnosť výrobného procesu a vysoká miera závislosti od dodávateľoch surovín.

Kvalitný poistný program spoločností pôsobiacich v oblasti sklárstva by mal byť kombináciou štandardných a špecifických druhov poistenia. Príkladom takého špecifického poistného produktu je poistenie nákladov na stiahnutie výrobku z trhu a veľa ďalších špeciálnych poistení. Výber a kombináciu poistných produktov optimálne nastavíte podľa konkrétnych potrieb sklárskej výroby v spolupráci so skúsenými špecialistami RENOMIA.

Poistenie nákladov na stiahnutie výrobku z trhu kryje:

  • náklady na informovanie distribučnej siete a verejnosti
  • náklady na vrátenie, triedenie a likvidáciu výrobku
  • náklady na opravu alebo výmenu chybného výrobku
  • dodatočné náklady na zamestnancov a ich prácu nadčas

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme vám späť

Naši špecialisti vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.