Advokácia

Zaistíme optimálne krytie všetkých rizík, ktoré Vás môžu ohroziť pri výkone Vašej práce, aby ste sa mohli bez obáv venovať kauzám Vašich klientov.

Za najväčšie riziko pri výkone činnosti advokáta možno označiť vznesenie nároku na náhradu škody z hľadiska zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s výkonom advokácie. Na zaistenie ochrany klientov advokátov a na ľahkú vymáhateľnosť ich nárokov zákon všetkým advokátom stanovuje povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti za škody. Táto povinnosť sa vzťahuje na poskytovanie advokátskych služieb samostatne aj v združení. Špecialisti RENOMIA Vám pomôžu s nastavením poistnej zmluvy tak, aby pokryla všetky riziká podľa Vašej špecializácie aj nad rámec zákonného poistenia.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa vzťahuje na:

  • finančné škody, ktoré boli spôsobené klientom v dôsledku porušenia právnych povinností plynúcich z profesijných predpisov a zo všeobecných právnych noriem

  • náklady spojené s právnym zastúpením

Kľúčové riziká advokácie: 

  • škody na dokladoch prevzatých v súvislosti s výkonom advokácie (napr. na písomných dokumentoch, plánoch alebo účtovných knihách)
  • škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb z hľadiska všeobecnej zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prevádzkovaním advokátskej kancelárie
  • škody spôsobené činnosťou vykonávanou pre materské, dcérske spoločnosti alebo iné blízke subjekty

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.