Účtovné poradenstvo

RENOMIA zaistí optimálne krytie všetkých rizík spojených s výkonom povolania účtovného poradcu.

Na účtovných poradcov a účtovníkov sa v oblasti zodpovednosti za škodu, ktorú môžu spôsobiť v súvislosti s poskytovaním služieb, kladú zvláštne nároky. Hoci súčasný právny poriadok pre činnosť účtovných poradcov a účtovníkov nestanovuje povinnosť vyjednať poistenie profesijnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, na rozdiel od obdobných profesií audítorov a daňových poradcov, riziko vzniku škody je obdobné. Vyjednanie poistenia profesijnej zodpovednosti za škody preto možno označiť za kľúčové. Špecialisti RENOMIA vždy odporučia optimálne nastavenie poistných produktov s ohľadom na konkrétnu situáciu klienta

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škody sa vzťahuje na:

  • finančné škody, ktoré boli spôsobené klientom v dôsledku porušenia právnych povinností plynúcich z profesijných predpisov a zo všeobecných právnych noriem
  • náklady spojené s právnym zastúpením

Kľúčové riziká daňového poradenstva: 

  • škody na prevzatých dokladoch (napr. účtovných knihách)
  • škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb z dôvodu všeobecnej zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzkovaní účtovnej kancelárie
  • škody spôsobené vedením účtovníctva pre materské, dcérske spoločnosti alebo iné blízke

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.