D&O: Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti je vhodný produkt pre bezproblémové riadenie firmy.

Ani riadenie firmy nie je bez rizika. Prípadné škody spôsobené zlým manažérskym postupom môžu byť pre firmu aj jej manažéra likvidačné. Preto je poistenie členov orgánov spoločnosti veľmi užitočný poistný produkt.

Predmetom D&O poistenia je krytie osobnej zodpovednosti za vzniknutú finančnú škodu, ktorú pri výkone funkcie spôsobia členovia štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti.

Kľúčové riziká: 

  • Členovia orgánov spoločnosti majú povinnosť vždy konať so „starostlivosťou poriadneho hospodára“ a v prípade porušenia tejto povinnosti môžu spôsobiť významnú škodu.
  • Poisťuje sa osobná zodpovednosť členov orgánov ako „fyzických osôb“.
  • Okrem poistenia rizika zodpovednosti a súvisiacej povinnosti odškodniť poškodeného D&O poistenie kryje aj celý rad možných nákladov vrátane nákladov právnej ochrany.
  • Poškodenou stranou môže byť predovšetkým spoločnosť, vlastníci spoločnosti alebo veritelia spoločnosti v prípade úpadku.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.