Nadštandardný pro-klientský prístup

Poistením sa naše služby nekončia. Priebežne sa staráme o to, aby sme identifikovali všetky možné riziká Vášho podnikania.

RENOMIA pri poskytovaní služieb v oblasti poisťovníctva využíva znalosti a skúsenosti z mnohých rozličných odborov. Pri riešení poistenia máte vždy k dispozícii tých najlepších odborníkov v oblasti zaistenia, likvidácie, risk managementu i z ďalších súvisiacich odborov a vďaka spolupráci s partnermi mimo poisťovníctva aj v oblasti legislatívy, vzdelávania, marketingu, krízového public relations managementu, technických odborov atď. 

RENOMIA verí v profesionálny klientský prístup vo všetkých oblastiach svojho podnikania:

  • produktové informácie vrátane informácií o nových typoch poistenia
  • informácie z poistného trhu
  • riešenie škôd
  • risk management a rizikové analýzy
  • analýzy vrátane maximálneho rozsahu možných škôd v súvislosti s investíciami
  • posudzovanie úrovne poistenia dodávateľských firiem
  • zabezpečenie majetku proti škodám spôsobeným nežiaducimi osobami
  • medzinárodné poistné programy
  • benefitné programy pre zamestnancov našich klientov
  • poistné riešenia na mieru vášmu podnikaniu

Vďaka rozboru poistných udalostí, havárií a príčin škôd Vám poskytneme užitočnú spätnú väzbu, ktorá je dôležitá na zaistenie kvalitatívneho vývoja Vášho poistenia

Radi Vám poskytneme bližšie informácie o rozsahu poskytovaných služieb. 

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.