Profesionálny 
risk management

Poznajte výhody profesionálneho riadenia rizík vďaka špičkovým službám spoločnosti RENOMIA.

Risk management

RENOMIA risk management je služba, ktorá podporuje Vašu prosperitu. Pomôžeme Vám s identifikáciou, analýzou a riadením rizík Vášho podnikania. Táto stratégia zaistí Vašu stabilitu a Váš bezpečný rozvoj.

RENOMIA disponuje tímom skúsených rizikových inžinierov, ktorí využívajú štandardy, preverené metódy a medzinárodné skúsenosti, aby Vám na mieru navrhli komplexné financovanie všetkých poistiteľných rizík a spôsoby riadenia nepoistiteľných rizík.

Risk manažer RENOMIA ve výrobním závodě
Tomáš Tragan, risk manažer RENOMIA, ve výrobním závodě

Risk management prináša merateľné výsledky

Spolupráca s RENOMIA Vašej firme zaistí:

 • spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu prevádzku
 • efektivitu investícií do zabezpečenia prevádzky
 • optimálny pomer rozsahu poistného krytia a jeho ceny
 • prevenciu škôd
 • lepší image na trhu

Vyhodnocujeme riziká predovšetkým v týchto oblastiach:

 • živelných majetkových rizík
 • strojného a živelného prerušenia prevádzky
 • zodpovednosti za škody
 • poškodenia životného prostredia
 • prírodných katastrof
 • odcudzenia krádežou/lúpežou

Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě

Výhody RENOMIA risk managementu

 • podporujeme Váš rozvoj
 • poznáme a aktívne vyhodnocujeme špecifické riziká, ktoré môžu ovplyvniť Vaše podnikanie
 • dávame nezávislé odporúčania na zlepšenie zabezpečenia rizík
 • naše rady a odporúčania Vám môžu ušetriť nemalé finančné čiastky – aj drobná chyba či podcenené riziko môžu mať za následok významné majetkové či zodpovednostné škody
 • máme tím vlastných skúsených rizikových inžinierov, ročne uskutočňujeme stovky hĺbkových rizikových prehliadok
 • využívame medzinárodné skúsenosti, metódy a štandardy

Služby v oblasti risk managementu

 • analýzy rizík špecifických pre charakter Vášho podnikania
 • periodické fyzické rizikové prehliadky a nasledujúca analýza stavu rizík vo vašich prevádzkach
 • odporučenie konkrétnych opatrení na zníženie rizík
 • audit existujúceho zabezpečenia proti odcudzeniu
 • plány kontinuity prevádzky a havarijné plány
 • individualizovaný katalóg rizík vrátane preventívnych a nápravných opatrení
 • pomoc v oblasti identifikácie, analýzy a riešenia rizík ako integrovanej súčasti riadenia podniku
 • vzdelávanie v oblasti risk managementu
Diagram práce risk manažera RENOMIA
Risk manažer RENOMIA před obřím rypadlem povrchového dolu

Pridaná hodnota našich služeb

 • poistné krytie na mieru Vášmu podnikaniu za optimálnu cenu
 • prevencia a konzultácie v oblasti riadenia a redukcie poistiteľných aj nepoistiteľných rizík
 • zníženie Vášho škodového priebehu v rámci dlhodobého partnerstva vďaka aktualizácii informácií o rizikách
 • úspora nákladov na zaistenie bezpečnosti vašich prevádzok
 • kvalita služieb, profesionalita a odbornosť rizikových inžinierov RENOMIA

Konzultácie a služby:

S našimi klientmi pri riadení ich rizík dlhodobo spolupracujeme formou konzultácií a odborných expertíz.

Analyzujeme riziká

Majetkové, prerušenia prevádzky, zodpovednosti, ekologickej ujmy a ďalšie.

Aktualizujeme informácie o rizikách

Pravidelnými rizikovými prehliadkami zisťujeme stav rizík vašich prevádzok, aby sme navrhli vždy najvýhodnejšie riešenie a najvýhodnejší spôsob financovania rizík a tým podporili Váš rozvoj.

Vyhodnocujeme riziká

Výstupy z rizikových prehliadok porovnávame s najlepšou známou praxou a poskytujeme konkrétne odporúčania, ako riziká znižovať.

Firmám pomáhame bezpečne rásť

Našim klientom pomáhame s vyhodnotením rizík pri nových projektoch, aby sme pôsobili preventívne.

Spolupracujeme na riadení rizík

Poskytujeme konzultácie v oblasti identifikácie, analýzy a riadenia rizík ako integrovanej súčasti riadenia podniku.

Staráme sa o bezpečnosť majetku

Sme pripravení uskutočniť audity zabezpečenia proti odcudzeniu a lúpeži.

Prispievame k rýchlemu obnoveniu prevádzky

Konzultáciami pri tvorbe havarijných plánov a plánov obnovenia prevádzky pomáhame rýchlo prekonať nežiaduce udalosti a nastoliť kontinuitu prevádzky.

Chránime investície

Poskytujeme profesionálne riešenia, ako efektívne investovať do zabezpečenia prevádzky.

Medzinárodná certifikácia 

Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk management

Kedykoľvek sa u Vás vyskytne problém súvisiaci s prevádzkovými či s bezpečnostnými rizikami, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ing. Rastislav Šramko
risk manager
rastislav.sramko@renomia.sk 
+421 901 911 543

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.