Textilný priemysel

RENOMIA je užitočný partner pre každú textilnú firmu. Všetky riziká spojené s výrobou textilu budete mať s poistnými programami RENOMIA pod kontrolou.

Poistenie rizík v textilnom priemysle je osobitá a špecifická oblasť poistenia. Má odlišné požiadavky na štruktúru a vyžaduje aj odlišný prístup pri upisovaní rizika, jeho riadení a v neposlednom rade aj pri likvidácii v mnohých prípadoch rozsiahlych a komplikovaných poistných udalostí.

Kvalitne spracovaný poistný program okrem klasického živelného majetkového a zodpovednostného poistenia pracuje s rizikom už od miesta jeho potenciálneho vzniku (prevencia, eliminácia) až po plány na obnovu činnosti. Včasné nastavenie a aplikácia špeciálnych podmienok poistenia umožnia poškodenej spoločnosti aj pružný a rýchly návrat k úplnému obnoveniu činnosti po prípadnom prerušení.

Kľúčové riziká textilného priemyslu:

  • lacný dovoz tovaru z Ázie
  • investičná náročnosť odvetvia
  • relatívne vysoká závislosť od dodávateľov surovín

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.