Profesionálny risk management

RENOMIA RISK MANAGEMENT je služba, ktorá podporuje Vašu prosperitu. S nami sa venujete svojmu podnikaniu a my sa postaráme o všetko, čo súvisí s prevenciou, riadením a riešením rizík Vášho podnikania.

Pomôžeme Vám rozpoznať, vyhodnotiť a riadiť riziká tak, aby táto stratégia čo najlepšie podporila fungovanie a rast Vašej firmy. RENOMIA disponuje tímom skúsených rizikových inžinierov, ktorí využívajú štandardy, preverené metódy a medzinárodné skúsenosti, aby navrhli komplexné riešenie všetkých poistiteľných rizík na mieru Vášmu podnikaniu.

Risk management prináša merateľné výsledky.
Spolupráca s RENOMIA Vašej firme zaistí:

 • spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu prevádzku
 • efektivitu investícií do zabezpečenia prevádzky
 • optimálny pomer rozsahu poistného krytia a jeho ceny
 • prevenciu škôd
 • lepší imidž na trhu

Odporúčania našich špecialistov Vám môžu ušetriť nemalé finančné čiastky vďaka minimalizácii následkov v oblasti:

 • majetkových rizík
 • rizika neplánovaného prerušenia prevádzky
 • rizika zodpovednosti za škody
 • rizika ekologickej ujmy
 • ďalších rizík, ktoré sú špecifické iba pre Vaše podnikanie

Služby v oblasti risk managementu:

 • analýzy všetkých rizík špecifických pre charakter Vášho podnikania
 • rizikové prehliadky a nasledujúca analýza stavu rizík vo Vašich prevádzkach
 • odporúčanie konkrétnych opatrení na zníženie rizík na základe analýz z rizikových prehliadok
 • audit existujúceho zabezpečenia proti odcudzeniu
 • plány kontinuity prevádzky a havarijné plány
 • individualizovaný katalóg rizík vrátane preventívnych a nápravných opatrení
 • odborná pomoc v oblasti identifikácie, analýzy a riadenia rizík ako integrovanej súčasti riadenia podniku
 • vzdelávanie v oblasti risk managementu

Pridaná hodnota našich služieb:

 • poistné krytie Vášho podnikania za optimálnu cenu
 • prevencia, odporúčania a konzultácia v oblasti riadenia a redukcie poistiteľných aj nepoistiteľných rizík
 • zníženie Vášho škodového priebehu v rámci dlhodobého partnerstva vďaka aktualizácii informácií o rizikách
 • úspora nákladov na zaistenie bezpečnosti Vašich prevádzok
 • kvalita služieb, profesionalita a odbornosť rizikových inžinierov RENOMIA

Kedykoľvek sa u Vás vyskytne problém súvisiaci s prevádzkovými či s bezpečnostnými rizikami, s dôverou sa obráťte na našich špecialistov.

Chcete viac informácií?

Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk managementu RENOMIA

Ing. Rastislav Šramko
risk manager
rastislav.sramko@renomia.sk
+421 901 911 543

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.