Energetika

Aby energia investovaná do podnikania priniesla maximálne využitie.

ENERGETIKA je odvetvie, ktoré je v oblasti riadenia rizík obzvlášť náročné na odborné znalosti.
Dlhoročné skúsenosti špecialistov RENOMIA sú pre klientov zárukou získania najvýhodnejších špecializovaných poistných produktov a kvalitného servisu.

Špecializácia ENERGETIKA sa sústreďuje na poistenie v oblasti výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla. Naši špecialisti majú rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia rizík energetických spoločností. Na základe rizikovej analýzy spracujú konkrétny návrh poistného programu, ktorý zodpovedá požiadavkám a potrebám konkrétneho klienta.

Naše služby v oblasti poistenia energetiky

Kvalitný poistný program pre spoločnosť pôsobiacu v energetickom priemysle je kombináciou:

Vďaka našim skúsenostiam a priamemu prístupu na svetové trhy poistenia a zaistenia Vám môžeme ponúknuť služby aj v oblasti tých najnáročnejších poistných rizík, ako sú napríklad jadrové riziká. RENOMIA disponuje vlastnými zahraničnými pobočkami a je členom popredných svetových sietí poisťovacích sprostredkovateľov. Sme pripravení poskytnúť Vám kvalitné služby vrátane likvidácie poistných udalostí – takpovediac na celom svete.

Kľúčové riziká energetických spoločností:

  • obmedzené množstvo využiteľných zdrojov
  • investičná náročnosť odvetvia
  • nestálosť cien
  • zmeny počasia
  • legislatívne zmeny
  • zmeny politických režimov
  • požiadavky medzinárodných nátlakových skupín

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.