Mestá a obce

Spravujete mestský či obecný majetok? Špecialisti RENOMIA sú pripravení analyzovať Vaše potreby a požiadavky a odporučiť Vám optimálne riešenie poistného krytia na základe rozsiahlych skúseností v tejto oblasti.

Verejnoprávne subjekty, medzi ktoré patria aj obce a mestá, sú povinné riadne spravovať svoj i zverený majetok. Zároveň sú povinné vykonávať činnosti zverené zákonom vrátane verejnej správy. Za podmienok daných zákonom môžu vykonávať aj podnikateľské činnosti. Preto je na nastavenie optimálneho poistného krytia dôležitá analýza individuálnych podmienok. To je úloha pre skúsených špecialistov RENOMIA.

Súčasťou poistenia zodpovednosti by malo byť:

  • poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym postupom v zmysle zákona č. 82/1998 Zb. z.
  • poistenie zodpovednosti za škody obce ako poskytovateľa sociálnych služieb
  • poistenie zodpovednosti za škody obce ako zriaďovateľa mestskej polície
  • poistenie zodpovednosti obce za škody spôsobené osobami vykonávajúcimi všeobecne prospešné práce
  • poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v súvislosti so správou komunikácií
  • poistenie zodpovednosti zástupcov za škody spôsobené obci

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.