Letectvo

Pre pocit bezpečia na zemi aj vo vzduchu.

Nemusíte sa obávať rizík, ani keď podnikáte v oblasti letectva. Skúsení makléri RENOMIA Vám vždy odborne pomôžu. Nezáleží pritom na tom, či sa špecializujete na vyhliadkové lety, alebo prevádzkujete medzinárodnú leteckú spoločnosť.

Letectvo RENOMIA zastrešuje sektor leteckých rizík. Špecializuje sa na poistenie klientov, ktorí pôsobia v oblasti prevádzkovania lietadiel a letísk, výroby lietadiel, leteckých komponentov a poskytovania služieb súvisiacich s letectvom (handling, servis a údržba lietadiel a leteckých komponentov, plnenie paliva do lietadiel, catering na paluby) a poistenie pilotov.

Rozsiahle skúsenosti a referencie v oblasti poistenia firiem z leteckého odvetvia sú významný benefit spolupráce so spoločnosťou RENOMIA. Naši špecialisti Vám odporučia riešenie na mieru, ktoré bude kombináciou štandardných poistných produktov (napr. havarijné poistenie lietadiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním lietadla) a špecializovaných produktov.

Kľúčové riziká v letectve: 

 • poistenie vojenských a príbuzných rizík vo vzťahu k havarijnému poisteniu lietadiel
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním lietadla v zmysle nariadenia ES č. 785/​2004
 • poistenie vojenských rizík vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti za prevádzkovanie lietadla

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Súvisiace produkty

 • Poistenie zodpovednosti výrobcov lietadiel a leteckých výrobkov
 • Realizácia opráv leteckej techniky vrátane škôd spôsobených chybou výrobku, dodávkami služieb súvisiacich s leteckou prepravou
 • Poistenie zodpovednosti za  poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky
 • Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľov hangárov
 • Poistenie zodpovednosti vlastníkov a prevádzkovateľov letísk
 • Poistenie zodpovednosti pri plnení paliva do lietadiel
 • Poistenie zodpovednosti pilotov
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Úrazové poistenie pilotov
 • Poistenie na prípad straty pilotnej licencie
 • Poistenie straty zisku pri neschopnosti prevádzkovať lietadlo
 • Poistenie na prípad poruchy motorov
 • Poistenie spoluúčasti havarijného poistenia lietadiel

Zavoláme vám späť

Naši špecialisti vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám a požiadavkám.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.