Brexit. Aký vplyv môže mať
na poistenie?

Odchod Veľkej Británie z EU sa stále nesie v znamení chaosu a nad množstvom kľúčových otázok stále visí množstvo otáznikov. Jednotlivé subjekty sa už teraz snažia pripraviť na krízový scenár, teda že k brexitu dôjde rýchlo a bez akejkoľvek dohody. Týka sa brexit aj Vás a chcete vedieť, aký dosah bude mať takýto scenár na Vaše poistenie? 

Na príklade poistenia zodpovednosti cestného nákladného dopravcu si môžeme v krátkosti ukázať, aký vplyv možno v krízovom scenári očakávať.

  1. Územný rozsah poistenia je pri tomto poistení nezriedka zjednaný ako Európska únia. Brexitom je však Veľká Británia z tohto územného rozsahu automaticky vyradená.
  2. Ak dôjde k vytýčeniu hranice medzi Írskom a Severným Írskom, môžu vypuknúť niekdajšie nepokoje a útoky. Hrozia škody z vylúčených príčin (terorizmus, občianske nepokoje a pod.).
  3. Možno očakávať nárast dokumentácie potrebnej pri likvidácii poistných udalostí. Ide napríklad o colné doklady dokazujúce výšku cla a jeho uhradenie.
  4. Opätovné zavedenie hraníc, zriadenie colníc na hraničných priechodoch a nábor nových colných pracovníkov by mohli spôsobiť predĺženie zvyčajnej doby prepravy. Spočiatku treba počítať aj s nedostatočnou personálnou kapacitou colných úradov. Colné odbavenie nákladnej dopravy by sa tak mohlo výrazne spomaliť. Dôsledkom môže byť aj nárast cien za dopravu. Nárast cien a clo by potom, samozrejme, mali vplyv aj na výšku škody pri poistných udalostiach.
  5. Ďalší dosah by sa prejavil pri kabotážnych prepravách, kde možno v prípade krízového scenára predpokladať, že budú na území Veľkej Británie zakázané. Ak bude potrebné v kabotážnej preprave na jej území pokračovať, bude nutné založiť dcérsku spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii. Taká spoločnosť by musela mať zjednané poistenie s poisťovňou, ktorá má oprávnenie podnikať na samostatnom trhu Veľkej Británie.

Vplyvov a scenárov môže byť naozaj veľa, no iba čas ukáže, čo všetko brexit nakoniec prinesie a či vôbec nastane. V každom prípade ďalšie jednania o podobách brexitu môžu ovplyvniť aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na území EÚ konali od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac? 
Obráťte sa, prosím, na špacialistu RENOMIA. 

Ing. Katarína Matzenauer 
riaditeľka oddelenia starostlivosti o klientov 
katarina.matzenauer@renomia.sk 
+421 911 482 497