Informačné technológie – digitalizácia klientskych služieb

Klienti RENOMIA majú nepretržitý on-line prístup ku všetkým dôležitým informáciám o svojom poistení. Na zaistenie bezpečnej prevádzky využívame najmodernejšie technológie.

Našou prioritou je maximálne pohodlný prístup klientov k našim službám. Prostredníctvom prehľadnej klientskej zóny majú prístup k svojmu portfóliu služieb, detailný prehľad o poistných produktoch a možnosť bezpečnej administrácie on-line.

Vyvíjame a využívame najnovšie informačné technológie. Vďaka nim zvyšujeme komfort, efektivitu a bezpečnosť spolupráce s klientmi, to všetko pri vedomí dôležitosti osobného kontaktu a klientského prístupu, ktorý je pre všetkých pracovníkov RENOMIA prioritný. Samozrejmosťou je dôraz na maximálnu bezpečnosť všetkých technológií, ktorú zaručujú nadštandardné opatrenia používané renomovanými finančnými inštitúciami.

Vďaka zákazníckému centru Contact.RENOMIA majú naši klienti online prístup k:

  • prehľadu poistných zmlúv
  • kontaktom na členov tímu RENOMIA, ktorí spravujú poistný program
  • termínom splatnosti poistného
  • informáciám o stave riešenie poistných udalostí
  • možnosti hlásenia poistných udalostí
  • štatistickým prehľadom (napr. škody, informácie k flotile vozidiel, atď.)
  • informáciám o legislatíve v poisťovníctve
  • poistným podmienkam jednotlivých poistiteľov

Naši kolegovia majú vďaka on-line prístupu odkiaľkoľvek k dispozícii aktuálne informácie o poistných zmluvách, škodách, o komunikácii týkajúcej sa poistenia daného klienta, partnerských poisťovniach a podobne. Vďaka tomu Vám môžu poskytovať perfektný zákaznícky servis.

Informačný systém je kontinuálne udržovaný a zlepšovaný kolegami z oddelenia vývoja RENOMIA.

Chcete viacej informácií?

Jiří Čech, ředitel informačních systémů

Mgr. Jiří Čech
riaditeľ informačných systémov
jiri.cech@renomia.cz
+420 724 248 892

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.