Cyber - poistenie kybernetických rizík

Ochrana rizík, ktoré si žiada nová digitálna doba.

Používanie internetu prináša do mnohých sfér podnikania významné riziká spojené s hrozbou straty či zneužitia dát. Na riadenie kybernetických rizík slúži poistenie RENOMIA CYBER ako nástroj na krytie zodpovednosti spoločnosti v prípade úniku a zneužitia dát či citlivých údajov klientov. Poistenie CYBER je koncipované predovšetkým ako zodpovednostné – na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám. Súčasne poistenému poskytuje krytie rozličných nákladov, ktoré súvisia s únikom či so stratou dát.

Cieľovou skupinou tohto poistného produktu sú spoločnosti pracujúce s veľkými objemami dát –        e-shopy, on-line stávkové kancelárie, spoločnosti z oblasti IT (najmä poskytovatelia cloudových služieb), spoločnosti z oblasti médií, sieťoví dodávatelia (telekomunikácií, elektriny, tepla, plynu, vody a pod.), maloobchod, finančné inštitúcie alebo zdravotnícke zariadenia.

RENOMIA CYBER kombinuje:

  • poistenie zodpovednosti za škody voči tretím stranám za porušenie ochrany osobných údajov alebo citlivých korporátnych dát a informácií (hradené sú škody spôsobené tretím osobám, za ktoré poistený právne zodpovedá – Third party loss)

  • majetkové poistenie vo forme poistenia rozličných nákladov na IT expertov, nákladov na PR odborníkov atď. (poskytuje sa poistné plnenie za škody spôsobené priamo poistenému – First party loss)

Kľúčové riziká: 

  • zodpovednosť spoločnosti za dáta (citlivé údaje) klientov, partnerov a zamestnancov, ktoré zhromažďuje, spravuje a využíva
  • riziko úniku osobných údajov, klientskych dát a informácií je každodenná hrozba pre fungovanie akejkoľvek spoločnosti – hrozí cielené napadnutie zvonka (hackerský útok) či vnútorný únik informácií z dôvodu chyby či úmyslu zamestnanca
  • strata zisku z dôvodu prerušenia prevádzky
  • poškodenie dobrého mena
  • vydieranie prostredníctvom siete
  • udelenie pokuty od regulátora (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) – tieto riziká môže CYBER poistenie kryť

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.