Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti

Poistenie D&O umožňuje zmierniť dôsledky chýb členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností a hmotnej škody spôsobenej pri výkone riadiacich činností.

Ponúkame poistenie zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti podľa nového občianskeho zákonníka.

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov majú v súvislosti s obchodným vedením a so zastupovaním spoločnosti navonok rozsiahle povinnosti. Chybou pri plnení svojich povinností môžu spoločnosti alebo tretím osobám spôsobiť škody, za ktoré potom bez ohľadu na svoje zavinenie zodpovedajú celým svojím majetkom.

K chybe najčastejšie dochádza v týchto oblastiach:

  • zmluvné vzťahy s dodávateľmi alebo s odberateľmi
  • akvizície, reinvestície, reštrukturalizácia skupiny
  • pracovnoprávne vzťahy
  • vzťahy s akcionármi a so spoločníkmi

Poistenie D&O umožňuje zmierniť dôsledky chýb a vďaka tomu:

  • významne obmedzuje riziká súvisiace s výkonom funkcie v spoločnosti a členom orgánov poskytuje istotu pri výkone funkcie
  • znižuje riziko dosahu chýb na ekonomickú situáciu spoločnosti
  • uľahčuje vymáhateľnosť nárokov na odškodnenie vznesených akcionármi, obchodnými partnermi, spoločníkmi a veriteľmi

RENOMIA má dlhoročné skúsenosti a rozsiahle referencie v oblasti poistenia členov orgánov spoločností v SR aj v zahraničí.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.