Poistenie prerušenia prevádzky

Eliminujte finančné straty v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzky Vašej spoločnosti, ktoré spôsobia škodu na majetku. V RENOMIA získate riešenie na mieru.

Poistenia prerušenia prevádzky je vhodné pre všetky podnikateľské subjekty od výrobných spoločností cez prenajímateľov až po kancelárske spoločnosti. Jeho účelom je krytie finančných strát, ktoré vzniknú v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzky Vašej spoločnosti a spôsobia škodu na majetku.

Poistenie nadväzuje na poistenie majetku alebo na poistenie technických rizík, preto sa zjednáva proti rovnakým typom rizík.

Poistenie prerušenia prevádzky kryje straty:

  • z ušlého zisku alebo z ušlého nájomného
  • zo stálych nákladov, ktoré je nutné vynaložiť aj v čase prerušenia prevádzky
  • z viacnákladov, ktoré je nutné vynaložiť v dôsledku prerušenia prevádzky (napríklad náklady na prenájom náhradných priestorov)

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.