Poistenie zodpovednosti za škodu

Po konzultácii s expertmi z RENOMIA získajte optimálne krytie prípadných škôd na zdraví alebo na majetku, finančných škôd a krytie nákladov na právne zastúpenie.

Každý podnikateľský či iný subjekt zodpovedá za škody, ktoré pri svojej činnosti spôsobí tretím osobám. Poistenie zodpovednosti za škody je preto jedno zo základných poistení, ktoré je vhodné zjednať pri prevádzkovaní akejkoľvek činnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na:

  • škody na zdraví
  • škody na majetku
  • finančné škody
  • náklady právneho zastúpenia v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody

Poistenie zodpovednosti chráni poisteného napríklad pred dôsledkami:

  • škody spôsobenej v prenajatej kancelárii
  • škody spôsobenej na prenajatých veciach a zariadeniach užívaných pri prevádzkovaní podnikania
  • regresov zdravotných poisťovní v prípade spôsobených škôd na zdraví
  • škody spôsobenej chybou výrobku

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.