Poistenie colného dlhu

Poistenie colného dlhu sa zjednáva pre nezaplatenie daní, za ktoré poisťovňa poskytla ručenie. Špecialisti RENOMIA Vám radi poskytnú cenovú ponuku poistenia.

Poistenie sa zjednáva na prípad vzniku dlhu v dôsledku nezaplatenia cla, daní a poplatkov.

Ak v konaní pred colnými orgánmi vystupujete ako deklarant, držiteľ tovaru alebo ich nepriamy zástupca, poistenie colného dlhu je pre Vás veľmi užitočná forma záruky za prípadný colný dlh. Je alternatívou k bankovej záruke alebo k zloženiu peňažnej čiastky. Poisťovňa potom v súlade s colným zákonom vystupuje voči colným orgánom ako ručiteľ poisteného.

Špecialisti RENOMIA Vám radi poskytnú všetky potrebné informácie a odporučia Vám taký variant poistenia colného dlhu, ktorý bude najlepšie vyhovovať individuálnym potrebám Vášho podnikania.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.