Rizikové životné poistenie pre Vašich zamestnancov  

Rizikové životné poistenie

je moderný produkt využívaný úspešnými spoločnosťami, ktoré sa rozhodli pokryť riziká spojené so životom svojich zamestnancov, zamestnancov na materskej dovolenke a štatutárnych zástupcov.

Základné odporúčané poistné krytie je Poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny. Toto poistenie bez čakacej doby kryje
smrť aj v prípade úmrtia v dôsledku skôr diagnostikovanej choroby.

Ďalšie poistné krytia:

  • nemocničná denná dávka (od 7. dňa hospitalizácie)
  • odškodné za COVID-19 (jednorazová výplata v prípade preukázania nákazy)
  • ďalšie pripoistenia podľa požiadaviek klienta

Platnosť poistenia: celosvetová platnosť 365 dní v roku 24 hodín denne bez ohľadu na to, či daný zamestnanec vykonáva pracovnú,
lebo mimopracovnú činnosť

Počet poistených osôb: min. 50 (V prípade nižšieho počtu zamestnancov kontaktujte, prosím, riaditeľa RENOMIA BENEFIT.) 

Prijatie do poistenia, skúmanie zdravotného stavu

  • Zamestnanci sú prijatí do poistenia na základe zoznamu zaslaného pred začiatkom poistného obdobia.
  • Zdravotný stav záujemcov o poistenie nie je skúmaný do poistnej sumy na smrť vo výške 75 000 eur na osobu.
  • Podmienkou je poistenie všetkých zamestnancov spoločnosti.
  • Poistiť nie je možné zamestnancov nemocníc, maloobchodu/veľkoobchodu, kde personál prichádza do styku so zákazníkmi.
    Pre týchto zamestnancov je potrebné vypracovať špeciálnu ponuku poistenia „šitú na mieru“ konkrétnej firmy.

Kalkulácia poistného pre rizikovú skupinu 1

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na riaditeľa RENOMIA BENEFIT. 

Ing. Tomáš Tarčák
riaditeľ RENOMIA BENEFIT
M: +421 911 440 635
E: tomas.tarcak@renomia.sk