Využite krátkodobé poistenie notebookov
a príslušenstva počas práce z domu

Množstvo firiem v súčasnosti umožnilo svojim zamestnancom vykonávať prácu z domu, tzv. home-office, čo je veľmi humánny, zodpovedný a ústretový krok s cieľom ochrany zdravia zamestnancov, klientov a celej spoločnosti.

Prinášame Vám možnosť krátkodobo si poistiť svoj majetok slúžiaci na prácu z domu Vašich zamestnancov, pokiaľ toto poistenie už nie je súčasťou Vášho aktuálneho poistného programu. Preveriť si to, alebo dojednať poistenie, môžete priamo u Vášho správcu poistenia v RENOMIA.

Čo je možné poistiť?

 • notebooky s príslušenstvom vo vlastníctve poistníka (dokovacie stanice, myši, externé klávesnice, slúchadlá, tašky
  na prenos) a externé monitory
 • súbor (podľa účtovníctva) alebo výber predmetov poistenia s uvedenými poistnými sumami

Čo je poistením kryté?

 • krádež z bytu
 • krádež z automobilu (okrem externých monitorov)
 • poliatie vodou alebo inou kvapalinou
 • poškodenie v dôsledku skratu
 • poškodenie spôsobené pádom
 • náklady na obnovu zálohovaných dát po vecnej škode
 • iné náhodné a nepredvídateľné udalosti

Aké je miesto poistenia?

 • Miestom poistenia je Slovenská republika (v štandardných majetkových zmluvách je miestom poistenia adresa sídla
  či prevádzky).

Výhody produktu: 

 • krátkodobé poistenie na pár mesiacov
 • poistenie vzniká zaplatením poistného
 • fixná spoluúčasť 50 eur
 • možnosť poistenia na:
  - 3, 6 a 9 mesiacov

Príklad výpočtu:

Poistenie 3 notebookov, každý v hodnote 1 200 eur.
Jednorazové poistné na 3 mesiace je 50 eur (minimálne
poistné), na 6 mesiacov je 57,60 eur a na 9 mesiacov 72 eur.

Ako sa dá poistenie dojednať?

Stačí len zopár informácií:

 • vybraný variant poistenia – počet mesiacov poistenia (3, 6 alebo 9)

 • či ide o súbor, alebo výber predmetov/notebook a príslušenstva
 • poistná sumu v prípade súboru alebo zoznam predmetov poistenia v prípade výberu (názov, výrobné číslo, poistná suma)

a krokov:

 • Informácie pošlete na e-mailovú adresu Vášho account managera v RENOMIA, s ktorým spolupracujete.
 • Zabezpečíme prípravu a poslanie návrhu poistnej  zmluvy e-mailom.
 • Poistenie vznikne jednoducho zaplatením.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na svojho správcu poistenia alebo špecialistu RENOMIA. 

Ing. Jana Javorčeková 
špecialista poistenia majetku
M: +421 911 098 500
E: jana.javorcekova@renomia.sk