Poistenie majetku

Experti z RENOMIA Vám odporučia najvýhodnejšie poistenie majetku na prípad škôd v dôsledku živelných nešťastí a havárií, odcudzenia, vandalizmu a ďalších rizík.

Poistenie majetku je určené pre občanov aj pre spoločnosti. Poistiť možno akýkoľvek vlastný aj cudzí hnuteľný aj nehnuteľný majetok.

Poistenie je možné dohodnúť proti vybraným nebezpečenstvám alebo v rozsahu „all risks“ – proti všetkým nebezpečenstvám. V prípade „all risks“ sa poistenie vzťahuje na všetky škody s výnimkou tých, ktorých príčina je výslovne vylúčená v poistných podmienkach či v poistnej zmluve.

Špecialisti RENOMIA poistnú ochranu prispôsobia Vašim potrebám aj prostredníctvom nadštandardných zmluvných dohôd.

Poistenie majetku chráni poisteného pred následkami:

  • živelných udalostí (požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, ťarcha snehu, vodovodné škody a pod.)
  • odcudzenia a vandalizmu
  • rozbitia skiel

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.