Nadácia Hlas srdca

Podporujeme a spájame sa s cieľom pomôcť 

V mene RENOMIA sa dlhodobo venujeme filantropii a spoločenskej zodpovednosti. Podporujeme nadáciu Dobrý anjel a založili sme
aj vlastnú nadáciu Hlas srdca, ktorá pravidelne podporuje dobročinné projekty prostredníctvom minigrantov. Námety pochádzajú priamo
od zamestnancov, z ktorých mnohí osobne pomáhajú v neziskových
či charitatívnych organizáciách. Naša podpora sa zameriava najmä
na oblasť charitatívnej pomoci tým, ktorí to potrebujú, ďalej na rozvoj
vzdelaniav súlade s poslaním a hodnotami RENOMIA.

V roku 2019 sme podporili aj tieto charitatíve projekty:

Kolegovia RENOMIA sa zúčastnili na dobročinnej akcii nadácie Anjelské krídla, ktorá pravidelne poskytuje finančnú a materiálnu pomoc postihnutým deťom a rodinám v hmotnej núdzi. Vďaka tejto pomoci sa podarilo nazbierať veľké množstvo oblečenia, kníh, hračiek a potrieb do domácnosti, ktoré sa prerozdelili do jednotlivých rodín.

Prostredníctvom nášho minigrantu sme pomohli aj detskému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Žiline. Tu sme cez nadáciu Anjelské krídla zaistili výrobu a distribúciu vankúšikov s anjelikom, ktoré sme poskytli chorým deťom hospitalizovaným na detskom oddelení.

Ďalšia pomoc smerovala do Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže, špecializovanej skupine detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré si vyžadujú 24-hodinovú opateru, Hviezdičky. Zariadeniu sme prispeli na nákup arómoterapie. Deti nemôžu tráviť čas vonku, pričom potrebujú zvlhčený a slanší vzduch. Arómoterapia sa v tomto prípade ukazuje ako vhodné riešenie, ako im pomôcť a zároveň spríjemniť prostredie, v ktorom žijú.

Vďaka finančnej zbierke zamestnancov a príspevku nadácie sme pomohli aj rodine Pišojovcov z Púchova. Otec neprežil náročnú transplantáciu srdca. Zanechal po sebe chorú manželku a štyri deti, z ktorých najmladší, osemročný syn Marco trpí chorobou obličiek
a vážnou degeneratívnou chorobou chrbtice. Naša pomoc rodine bola určená na nákup jedla, liekov a ďalších výdavkov na každodenný život.

Zamestnanci zvolenskej pobočke si zorganizovali Dobrovoľnícky deň RENOMIA s cieľom vyznačiť a vyčistiť náučný chodník v okolí rieky Slatinka. Ich cesta sa začala v obci Slatinka a pokračovala celou trasou rieky. Bol to veľmi príjemne strávený čas, nakoľko sme mohli pomôcť, i keď len našou malou prácou, v udržiavaní krásnej prírody, ktorú na Slovensku máme. 

Tešíme sa, že spolu s kolegami a nadáciou Hlas srdca budeme môcť pokračovať v našich dobrovoľníckych a charitatívnych projektoch
aj v budúcom roku. 

Zoznam článkov v newslettri 2/2019

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA. 

Jana Lipová
marketingový špecialista
jana.lipova@renomia.sk 
+421 905 728 694