O bezpečie Vašej firmy
sa postaráme kdekoľvek na svete

RENOMIA od svojho vzniku intenzívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu a v súčasnosti je pevne začlenená do medzinárodného poisťovacieho obchodu. Medzinárodné oddelenie spoločne s pobočkami RENOMIA má na starosti správu medzinárodných klientov, podieľa sa na fakultatívnom zaistení v zahraničí, zabezpečuje rizikové prehliadky a spolupracuje pri likvidácii poistných udalostí.   

Pobočky RENOMIA poskytujú služby v siedmich európskych krajinách (Slovenská republika, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).

Založili sme aj unikátnu servisnú platformu RENOMIA EUROPEAN PARTNERS,
vďaka ktorej našim klientom a klientom medzinárodných partnerov dokážeme v regióne strednej a východnej Európy poskytovať najlepšie služby. Vzhľadom na regionálne pokrytie, rozsah poskytovaných služieb a ich kvalitu je tento nástroj v našom regióne ojedinelý.

Medzinárodné zázemie RENOMIA klientom umožní:

  • profesionálnu asistenciu v prípade poistnej udalosti v zahraničí
  • prístup ku konkurenčným ponukám v rámci svetových zaisťovacích trhov v prípade poistenia veľkých alebo špeciálnych rizík
  • komplexné poistenie v zahraničí (napríklad poistenie pohľadávok, poistenie investícií, poistenie prepravy, cestovné poistenie a ďalšie typy poistenia podľa Vašich potrieb)
  • využitie celosvetového poistného krytia pre spoločnosti s pôsobnosťou a aktivitami v zahraničí
  • aktuálne informácie o vývoji svetového poisťovacieho trhu a o miestnej právnej legislatíve v mnohých krajinách
  • rozvoj odborného know-how, vzdelávanie v zahraničí
  • servis medzinárodných poistných programov podľa medzinárodných štandardov a pravidiel
  • zaisťovanie rizikových prehliadok v zahraničí a účasť pri samotných prehliadkach
Spoluprácou so spoločnosťou RENOMIA získavate partnera, ktorý je rešpektovaný na globálnom poisťovacom trhu.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obráťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Igor Horvát
riaditeľ oddelenia špeciálnych
projektov a medzinárodného oddelenia
igor.horvat@renomia.sk
+421 903 639 990