Poistenie stiahnutia výrobku z trhu

Buďte pripravení s poistením od špecialistov RENOMIA aj na nepríjemnú situáciu v podobe stiahnutia výrobkov z trhu. Poistný produkt sa týka všetkých výrobkov okrem potravinárskych.

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu je určené pre všetkých výrobcov okrem výrobcov v sektore potravinárskych produktov, ktorým je určené poistenie kontaminácie.

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu kryje náklady:

  • na stiahnutie poistených výrobkov z trhu (vrátane informácie zákazníkom)
  • na výmenu výrobkov
  • vzniknuté v dôsledku prerušenia prevádzky
  • vynaložené na obnovu predaja
  • na konzultantov a poradcov
  • vynaložené v súvislosti s vydieraním

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu chráni poisteného v prípade:

  • stiahnutia výrobku z trhu pre neúmyselne vzniknuté chyby výrobku (náhodné zabudnutie, chýbajúca súčiastka, omyl pri vývoji a pod.)
  • stiahnutia výrobku z trhu pre úmyselne spôsobenú chybu
  • vydierania v súvislosti s výrobkami

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.