Exkluzívne pre architektov

Postaráme sa o riziká Vašej profesie, aby ste sa Vy mohli venovať svojim projektom

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Čo je základným krytím poistenia profesijnej zodpovednosti architekta?
Základom krytia profesijnej zodpovednosti architekta je porušenie profesijných povinností poisteným v priamej súvislosti s výkonom profesie poisteného, za ktorú zodpovedná na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vzhľadom na vývoj trhu a uplatňované nároky na náhradu škôdy v dôsledku pochybenia pri výkone činnosti za najrozsiahlejšiu a najvýhodnejšiu ponuku poistenia považujeme poistenie v PREMIUM poisťovni, kde sú dojednané  exkluzívne rámcové podmienky poistenia pre všetkých členov SKA.

Žite v pohode a ZARAĎTE SA do komplexného poistného programu.   

KOMPLEXNÝ POISTNÝ PROGRAM

Vďaka Hromadnej poistnej zmluve PREMIUM Insurance Company Limited sa postaráme sa o poistenie v týchto oblastiach:

>    flexibilné zabezpečenie poistného krytia a vstupu do poistenia z pohodlia domova
>    poistenie určené pre: SZČO, PO, neautorizované osoby
>    kontinuálny prestup z existujúceho poistenia 
>    výhodné poistné sadzby 

V základom rozsahu krytia máte okrem profesijnej zodpovednosti poistenie:

>    všeobecnej zodpovednosti za škodu s limitom 20 000,00 EUR
>    environmentálne škody s limitom 2 000,00 EUR
>    poistenie kybernetických rizík s limitom 5 000,00 EUR

Zároveň máte možnosť rozšírenia krytia o pripoistenie majetku / ateliéru.

V prípade záujmu o zaradenie do poistenia, prosím, kompletne vyplňte Prihlášku do poistenia, ktorú nájdete nižšie. Potvrďte ju aktuálnym dátumom a svojím podpisom. Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na e-mailovú adresu: simona.seberova@renomia.sk.

Platnosť poistného krytia 

Poistenie sa začína dňom po dni doručenia vyplnenej a podpísanej Prihlášky do poistenia   (ďalej len „Prihláška“) na  e-mailovú adresu simona.seberova@renomia.sk.

Úhrada poistného 

Na základe doručenej Prihlášky budete zaradený do Rámcovej poistnej zmluvy a na Vami uvedenú e-mailovú adresu bude doručený predpis na úhradu poistného.

Certifikát o poistení

Po zaevidovaní úhrady poistného Vám bude vystavený a doručený poistný certifikát potvrdzujúci platnosť poistného krytia.

Kontakt RENOMIA

S otázkami, ktoré sa týkajú profesijnej   zodpovednosti sa môžete obrátiť na:

Bc. Simona Seberová            Account manager

Tel.: +421 220 921 524

Mobil: +421 911 424 673

E: simona.seberova@renomia.sk

Tešíme sa na spoluprácu

Marcela Burešová                  riaditeľka pobočky Bratislava

Tel.: +421 220 921 502   

Mobil: +421 907 781 620 

E: marcela.buresova@renomia.sk

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem.

Informácie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní sú uvedené tu.