Poistenie a koronavírus

Praktické informácie

Aktuálne informácie týkajúce sa podpory a opatrení zo strany štátnych orgánov - najmä Ministerstva hospodárstva SR - rovnako ako odpovede na najčastejšie kladené otázky podnikateľov ohľadom aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu nájdete tu:

Koromavírus Info
MHSR
MZSR