Poistenie sprenevery

Ako sa vhodne poistiť proti dôsledkom sprenevery alebo odcudzenia finančných prostriedkov či počítačových podvodov, Vám poradia skúsení špecialisti z RENOMIA.

Finančné škody, ktoré vznikli v dôsledku podvodného konania alebo trestného činu spáchaného zamestnancom poistenej spoločnosti, sú predmetom poistenia sprenevery.

Poistenie sprenevery sa vzťahuje na:

  • spreneveru zo strany zamestnancov, a to aj v spolupráci s treťou osobou
  • spreneveru spôsobenú neidentifikovateľným zamestnancom

Poistenie sprenevery chráni poisteného v prípade:

  • odcudzenia peňazí alebo cenín z prevádzkových priestorov podniku
  • odcudzenia peňazí alebo cenín mimo prevádzkových priestorov podniku
  • sfalšovaných peňazí alebo platobných prostriedkov
  • počítačových podvodov a prevodov peňažných prostriedkov

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.